Legatis logo
Predstavitev

 

 

Legartis gradbeno podjetje d.o.o. je družinsko podjetje z več kot 20 letno tradicijo na področju gradbeništva. Začetki njegovega delovanja segajo v leto 1991, ko je Jože Hozjan, kot samostojni podjetnik, začel opravljati storitve prevozništva. Kmalu po ustanovitvi firme je prišlo do dopolnitve osnovne dejavnosti in opravljanja storitev s težko gradbeno mehanizacijo. Potrebe na trgu so pogojevale vse večji razmah gradbenih storitev, zato se je firma z enim zaposlenim  julija 2006 preoblikovalo v novo kapitalsko družbo Legartis gradbeno podjetje d.o.o., kot pravni naslednik samostojnega podjetnika. Sočasno je prišlo do povečanja števila zaposlenih, med slednjimi predvsem zaposlitev visokokvalificiranega kadra. Število zaposlenih se je postopoma povečevalo. Podjetje  zaposluje od 80 do 100 delavcev. Število je odvisno od povečanega sezonskega dela.

Danes je Legartis sodobno podjetje, ki izvaja gradbene storitve na širšem lokalnem okolju in izven njega.

Na področju gradbeništva izvaja Legartis pretežni del projektov za znane investitorje, preko javnih naročil ( občine, šole, bolnišnice, domovi za starejše…). Velikost projektov je med 300.000 do 1,200.000 EUR.

Osnovno poslanstvo podjetja izraža njegovo ime.

Legartis pomeni v prevodu : »delati po načelih stroke«. Glavno poslanstvo podjetja je izvajati storitve strokovno, kakovostno in pravočasno, glede na veljavne standarde, v skladu z zahtevo naročnika.

Cilji podjetja so:

  • utrditi položaj podjetja kot sinonim za kakovost in zanesljivost,
  • krepiti vlogo prepoznavnega gradbenega podjetja na lokalnem področju in širše,
  • povečati tržni delež,
  • ohranjati primeren socialni položaj zaposlenim in
  • nenehno razvijati svoje potenciale in stopati v korak s časom.