Legatis logo
IZPUST HLADILNIH VODA V REKO MURO

Objavljeno: 16.01.2014

Žačeli smo projekt izvedbe kanalizacije izpusta hladilnih voda v reko Muro iz lokacije Lek Lendava. Projekt zajema izgradnjo tlačnega voda v dolžini 3500 m, prečrpalnega jaška globine 6 m in gravitacijskega voda v dolžini 272 m.