Legatis logo
VODOV. IN KANAL. OMREŽJE V KIDRIČEVEM NASELJU

Objavljeno: 16.06.2014

V prostorih občine Ljutomer je bila podpisana pogodba za rekonstrukcijo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Kidričevem naselju v Ljutomeru. Pogodbena vrednost del znaša 1,104.724,54 evrov z DDV. Rok za izvedbo je 180 koledarskih dni od podpisa izvajalske pogodbe.