Legatis logo
Referenca
PRIZIDEK ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA

Opis projekta

Izvedba prizidka Zdravstvenemu domu LENDAVA (ObÄŤina Lendava)

Vrednsot projekta= 264.247,00 €

Leto dokonÄŤanja= 2012