Legatis logo
Referenca
IZGRADNJA KANALIZACIJE STROČJA VAS-PRISTAVA

Opis projekta

Izgradnja kanalizacije Stročja vas-Pristava (Občina Ljutomer) dolžina kanalizacije 4,7 km

Vrednost projekta=429.413,00 €

Leto dokončanja=2012