Legatis logo
Referenca
PLOČNIK IN KOLESARSKA STEZA KAMOVCI-DOLGA VAS

Opis projekta

Izgradnja pločnika in kolesarske steze Kamovci-Dolga vas

Vrednost projekta=532.205,16

Leto dokončanja=2010