Legatis logo
Referenca
OSKRBA POMURJA S PITNO VODO SISTEM A, SKLOP 3

Opis projekta

Izgradnja vodovoda (47 km), izgradnja vodnega vira Gaberje, vodohramov (5 kom), črpališč (11 kom)

Vrednost projekta: 10,086.023,84 €

Leto dokončanja= 2015