Legatis logo
Referenca
IZVEDBA KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE V KUZMI

Opis projekta

Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Kuzmi

Vrednost projekta: 1,739.099,42 €

Leto dokončanja= 2015