Legatis logo
Referenca
REKONSTRUKCIJA VEČNAMENSKEGA STANOVANJSKEGA OBJEKTA LIBER

Opis projekta

Rekonstrukcija večnamenskega stanovanjskega objekta LIBER

Vrednost projekta: 471.192,49 €

Leto dokončanja= 2009